hong knog

Đường đỏ Sanjo (Sando Red Line), Vụ nổ bong bóng bất động sản Trung Quốc? Giải thích dòng tiền của Tập đoàn Evergrande Trung Quốc

Ngày 30/8, kết quả tài chính giữa niên độ của Công ty TNHH Evergrande Collection (Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc) đã được công bố. Sự không chắc chắn về việc bán tài sản trong báo cáo Đọc tiếpGiáo dục