Bảng giá công ty kế toán AACS

Nội dung dịch vụPhí (chưa bao gồm VAT)
Hỗ trợ kinh doanh kế toán / thuế
Kế toán sổ sách, lập báo cáo hàng tháng / hàng năm, các hồ sơ thuế khác nhau
Từ 500 USD / tháng
Kiểm toán kế toán (giá công ty kiểm toán) 1000 USD / lần ~
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân500 USD / người / lượt ~
Hỗ trợ thành lập văn phòng đại diệnTừ 1800 USD
Hỗ trợ thành lập công ty địa phương3000 USD ~
Thay đổi địa chỉ / thay đổi người đại diện theo pháp luật400 USD ~
* Chi phí thành lập công ty sẽ khác nhau tùy thuộc vào giấy phép, vì thủ tục mua lại và mức độ khó khăn sẽ khác nhau.
* Bảng giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Chi phí thực tế có thể được tính riêng.