Dịch vụ kế toán AACS

Dịch vụ kế toán

AACS cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán phù hợp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, VAS.
Quyết định dựa trên báo cáo tài chính phù hợp là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh.
Bằng cách thuê ngoài đại lý kế toán cho nhân viên kế toán, việc quản lý kế hoạch ngân sách, quản lý hàng tồn kho, lương nhân viên và bảo hiểm trở nên dễ dàng, vv dựa trên báo cáo tài chính chính xác.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, cần biết số thuế phải nộp dựa trên báo cáo tài chính dựa trên chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Cũng nên lưu ý rằng nếu báo cáo tài chính không thể được chuẩn bị một cách chính xác, có nguy cơ tuân thủ.
Khi mở rộng sang Việt Nam, chúng tôi khuyên bạn nên thuê ngoài cho một tổ chức chuyên ngành thay vì thành lập bộ phận kế toán của riêng bạn cho đến khi bạn quen với hệ thống tổ chức, chuẩn mực kế toán và luật pháp của Việt Nam.

Dịch vụ khác nhau

Cung cấp báo cáo thu nhập và bảng cân đối
Đăng ký tài sản cố định
Biểu đồ điều chỉnh ngân hàng
Phân tích tài chính hàng tuần, hàng quý, hàng tháng, hàng năm

Lợi ích của việc yêu cầu sổ sách kế toán

Tổ chức đủ điều kiện sách và tài liệu
Lập báo cáo tài chính hợp pháp dựa trên chuẩn mực kế toán Việt Nam
・ Lưu trữ dữ liệu báo cáo tài chính trong AACS (tùy chọn)
Cửa sổ kế toán với công ty mẹ Nhật Bản

Doanh nghiệp đại lý tiếp nhận

Phí (chưa bao gồm VAT)
$ 500 ~ Hàng tháng
  • Lập tài liệu kế toán hàng tháng
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Nộp thuế VAT
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Doanh nhân việt nam
Dịch vụ thành lập công ty

Văn phòng đại diện 1800USD ~
Thành lập công ty 3000USD ~
Đăng ký thay đổi 400USD ~

kế toán-1.jpg
Dịch vụ kế toán

Từ 500USD
Lập tài liệu kế toán hàng tháng
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Nộp thuế VAT
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

nộp thuế
Công tác kiểm toán

Thông tin về các thủ tục kiểm toán
Thuyết minh báo cáo kiểm toán

tiếng việt-ngôn ngữ
Kinh doanh dịch thuật / phiên dịch

Kiểm tra tiếng Nhật lớp 1
Thư từ của phiên dịch viên chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm