Công cụ tính thuế hải quan / thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá, bia, ô tô) của Việt Nam

Mô hình tính toán này là kết quả khi thuế hải quan được miễn.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - ASEAN (AJCEP) được ký kết năm 2008, và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ban hành vào năm 2019, với các miễn thuế hoặc thuế suất ưu đãi.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đã được ban hành vào năm 2008, và các mặt hàng sau đây sẽ bị đánh thuế.
Đối tượng nộp thuế là các nhà nhập khẩu, cung cấp dịch vụ mua sắm hàng hóa cho Việt Nam nên giá bán bị đẩy lên cao.

 

* * * * Vui lòng nhập giá trị số vào mục màu da trên bảng tính sau * * * *
* * * * Các mục màu vàng là kết quả tính toán * * * *

 Trang liên quan:Giải thích các Quy định Thương mại về Xuất nhập khẩu của Việt Nam (Suzuki Real Estate)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

* Đây là một hệ thống tính toán đơn giản và chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả tính toán.

Vui lòng tham khảo ý kiến văn phòng kế toán để biết thêm chi tiết.