Hóa đơn điện tử Việt Nam (Hóa đơn điện tử / Hóa đơn VAT), 6 câu hỏi thường gặp

Tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận đề xuất của Bộ Tài chính về việc chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

Nghị định 119 về sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Việc thay thế hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử đã được coi là quan trọng.

Qua bài viết này, bạn sẽ có thể hiểu được việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử của Việt Nam sẽ tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của bạn.

1. Hóa đơn điện tử của Việt Nam là gì?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được phát hành, xử lý và nhận dưới dạng điện tử hoặc điện tử mà không cần phải làm thủ tục giấy tờ.

2. Có phải tất cả các công ty Việt Nam đều phải lập hóa đơn điện tử không?

hóa đơn (2)

Vâng, đúng vậy.

Tuy nhiên, có một giai đoạn chuyển tiếp.

Các công ty sẽ tiếp tục được cơ quan thuế sử dụng dịch vụ in sẵn và do công ty tự in cho đến ngày 01/11/2020.

3. Tôi có thể sử dụng hóa đơn điện tử cho mục đích nộp đơn không?

Không.

Hóa đơn điện tử chỉ có thể được sử dụng với mã xác minh tờ khai thuế.

4. Để phát hành hóa đơn điện tử cần chuẩn bị những gì?

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, mỗi doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục đăng ký thông qua trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

Sau khi được Cục thuế chấp thuận, bạn có thể sử dụng hóa đơn điện tử.

5. Lợi ích của hóa đơn điện tử là gì?

Thanh toán điện tử có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Ngoài ra, chi phí SG & A chi cho việc quản lý hóa đơn và hồ sơ kế toán có thể được giảm bớt, có thể loại bỏ việc lập hóa đơn gian lận và cải thiện tính minh bạch.

6. Có định dạng chuẩn cho hóa đơn điện tử ở Việt Nam không?

Vâng tôi có.

Hóa đơn điện tử dạng chuẩn do cơ quan thuế Việt Nam quy định.

Cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa phải lập hóa đơn điện tử ở định dạng chuẩn này cho người mua.


Hiroyuki Suzuki (Kinh doanh đất ở và xây dựng, Sổ sách kế toán cấp 1, tiếng Anh / tiếng Trung)

Đất ở và nhà kinh doanh xây dựng. Sau thời gian làm việc tại văn phòng kế toán lớn nhất của Nhật Bản tại Hồng Kông, anh được thành lập độc lập tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các kế toán Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ bất động sản, kế toán, thuế, kiểm toán và dịch vụ một cửa cho các công ty liên kết nước ngoài bao gồm cả các công ty Nhật Bản.