, , , ,

Kiểm toán Việt Nam | Hướng dẫn Tuân thủ cho các Công ty, Nhà đầu tư và Văn phòng Đại diện nước ngoài

Kiểm toán tại Việt Nam là một vấn đề không thể tránh khỏi đối với các công ty liên kết và nhà đầu tư nước ngoài. Công ty liên kết nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư hoạt động tại Việt Nam phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây được gọi là kiểm toán theo luật định. Lần này, tôi muốn giới thiệu nó như một hướng dẫn tuân thủ cho các công ty liên kết nước ngoài và các nhà đầu tư mở rộng vào Việt Nam.

 

Kiểm toán Việt Nam | Nghĩa vụ của công ty liên kết nước ngoài, nhà đầu tư và văn phòng đại diện

 

Các công ty liên kết và văn phòng đại diện nước ngoài phải kiểm toán báo cáo thường niên. Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý rằng các yêu cầu pháp lý khác nhau là bắt buộc đối với việc kiểm toán các công ty và văn phòng đại diện nước ngoài.

 

Chính phủ đặt mục tiêu thay thế các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào năm 2025. Luật kế toán của Việt Nam mở rộng đến lý thuyết kế toán, kiểm toán và tổ chức (luật công ty) để các công ty duy trì sự tuân thủ tại Việt Nam.

 

Năm tính thuế tại Việt Nam được xác định theo năm dương lịch và phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán có trụ sở tại Việt Nam. Báo cáo tài chính sau đó phải được nộp cho cơ quan thuế địa phương, Kho bạc và Cục Thống kê trước khi kết thúc năm tài chính 90 ngày.

Kiểm toán Việt Nam | Những điểm cần lưu ý đối với các công ty liên kết nước ngoài và nhà đầu tư

Các công ty liên kết và nhà đầu tư nước ngoài cần làm việc với các chuyên gia am hiểu về kế toán và pháp luật Việt Nam để xác nhận rằng việc kê khai với chính phủ Việt Nam tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam.

Kỳ kế toán việt nam

 • Ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12
 • Ngày 1 tháng 4 - ngày 31 tháng 3
 • Ngày 1 tháng 7 - ngày 30 tháng 6
 • Ngày 1 tháng 10 - ngày 30 tháng 9
 • * Có thể lựa chọn ở trên

Chuẩn mực kế toán việt nam

Ngoài luật kế toán, các công ty trong nước và quốc tế có nghĩa vụ tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) do Bộ Tài chính ban hành khi lập hồ sơ các giao dịch tài chính. VAS cung cấp các hướng dẫn về ghi sổ kế toán, báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính. Các công ty liên quan đến bảo hiểm, chứng khoán và quản lý tiền mặt có các hướng dẫn kế toán theo ngành cụ thể.

 

Chính phủ đặt mục tiêu thay thế VAS vào năm 2025 và áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). IFRS sẽ được áp dụng cho tất cả các chuẩn mực báo cáo tài chính, kiểm soát chất lượng và kiểm toán liên quan đến tất cả các công ty hoạt động theo định hướng lợi nhuận.

Nghĩa vụ khai thuế đối với công ty liên kết nước ngoài và nhà đầu tư

Bạn có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân cùng với báo cáo kiểm toán hàng năm của mình.

Yêu cầu kiểm toán pháp lý đối với công ty liên kết nước ngoài

 • Báo cáo lãi lỗ

 • Báo cáo tình trạng tài chính

 • Báo cáo thay đổi vốn, v.v.

 • Bảng cân đối kế toán

Các báo cáo đã được kiểm toán phải được nộp cho các cơ quan chính phủ như Cục Kế hoạch Đầu tư, cơ quan thuế địa phương và cục thống kê trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Văn phòng thường trú tuân thủ

quận 4 việt nam

Văn phòng đại diện là cách dễ dàng và nhanh nhất để thành lập pháp nhân tại Việt Nam.Các yêu cầu về báo cáo cũng được đơn giản hóa so với các công ty liên kết với nước ngoài.

Văn phòng đại diện bị cấm trực tiếp thực hiện các hoạt động thu lợi nhuận và bị giới hạn trong việc nghiên cứu thị trường, phát triển quan hệ thương mại và thu thập thông tin về quy định và pháp luật.

Báo cáo thường niên cho văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo các thông tin sau:

 • Thông tin cơ bản: địa chỉ văn phòng, số điện thoại, danh bạ chìa khóa ngân hàng, v.v.
 • Báo cáo nhân sự: Lập hồ sơ và nộp các chính sách lương, thưởng, bảo hiểm và các phúc lợi khác
 • Báo cáo hoạt động: Báo cáo hồ sơ hoạt động như hoạt động nghiên cứu thị trường, hoạt động quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm trong năm trước.

* Trong phần thông tin cơ bản, cần lưu ý địa chỉ văn phòng đại diện trùng khớp với địa chỉ đã đăng ký.

* Báo cáo nhân sự phải bao gồm thông tin cá nhân và chức danh công việc của tất cả nhân viên.

Các hình thức xử phạt đối với các công ty, nhà đầu tư và văn phòng đại diện nước ngoài không tuân thủ

Theo luật hình sự mới của chính phủ ban hành năm 2018, các công ty không tuân thủ luật tuân thủ giờ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu cơ quan thuế coi một báo cáo tài chính là gian lận hoặc sai lệch, nó sẽ bị đánh thuế nặng 20% ngoài số tiền báo cáo thiếu. Ngoài ra, vì tiền phạt chậm nộp thuế, sẽ bị tính lãi suất 0,03% / ngày. Sự tuân thủ của các công ty liên kết với nước ngoài thường được coi là nghiêm ngặt. Để tránh điều này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia am hiểu về luật và kế toán Việt Nam.


Hiroyuki Suzuki (Kinh doanh đất ở và xây dựng, Sổ sách kế toán cấp 1, tiếng Anh / tiếng Trung)

Đất ở và nhà kinh doanh xây dựng. Sau thời gian làm việc tại văn phòng kế toán lớn nhất của Nhật Bản tại Hồng Kông, anh được thành lập độc lập tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các kế toán Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ bất động sản, kế toán, thuế, kiểm toán và dịch vụ một cửa cho các công ty liên kết nước ngoài bao gồm cả các công ty Nhật Bản.