, , ,

Yêu cầu về vốn tối thiểu | Công ty Việt Nam nước ngoài (công ty TNHH, công ty cổ phần, văn phòng đại diện)

Một câu hỏi thường gặp đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài là quy định về vốn tối thiểu của Việt Nam là bao nhiêu?

Tôi nên trả bao nhiêu?

Bài viết này mô tả các yêu cầu về vốn đối với từng loại pháp nhân liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

Các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thường lựa chọn hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam (LLC)

Lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Cơ cấu công ty rất đơn giản, với các nhân viên chịu trách nhiệm hữu hạn thay vì các cổ đông.

Trường hợp của một nhân viên được gọi là công ty TNHH một người và trường hợp của hai người được gọi là công ty TNHH hai người. Trong số các công ty Nhật Bản mở rộng, có tới 80% đang mở rộng dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty TNHH Việt Nam (JSC)

Nó lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa đến lớn và có cấu trúc công ty phức tạp hơn.

Công ty cổ phần (JSC) là một pháp nhân được pháp luật Việt Nam công nhận là công ty mẹ, trong đó ba cổ đông trở lên sở hữu cổ phần.

Chi nhánh việt nam

Văn phòng chi nhánh phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài muốn có thu nhập tại Việt Nam bằng hoạt động thương mại mà không thành lập pháp nhân độc lập. Về hoạt động của văn phòng chi nhánh tại Việt Nam, cần lưu ý rằng hoạt động kinh doanh tại văn phòng chi nhánh chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh của công ty mẹ.

Văn phòng đại diện việt nam

Văn phòng đại diện phù hợp với các hoạt động kinh doanh phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Ví dụ, có thể áp dụng trường hợp nghiên cứu thị trường để mở rộng sang Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các yêu cầu về văn phòng đại diện thì đây là cách thực hiện đơn giản và ngắn gọn nhất.

Yêu cầu vốn tối thiểu đối với công ty nước ngoài tại Việt Nam

văn phòng

Hiện tại, không có yêu cầu về vốn tối thiểu cho các công ty nước ngoài tham gia thị trường.

Theo Luật Doanh nghiệp, vốn đăng ký phải được thanh toán đủ 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Yêu cầu vốn tối thiểu, sự khác biệt trong ngành

Các yêu cầu về vốn bắt buộc khác nhau giữa các ngành.

Ở Việt Nam, có một ngành nghề kinh doanh có điều kiện là quy định mức vốn tối thiểu.

Ngành bất động sản cần vốn ít nhất 20 tỷ đồngLà.

Vốn pháp định của công ty bảo hiểm tương hỗ là 10 tỷ đồngSẽ là.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định yêu cầu vốn tối thiểu tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh có sử dụng nhiều vốn hay không.

Ví dụ, trong một nhà máy hoặc một khu công nghiệp quy mô lớn, số lượng vốn cần phải cao.

<ベトナムの外国企業の資本金は10,000ドル

Thông thường, vốn góp của một công ty nước ngoài là 10.000 đô la Mỹ.

Tuy nhiên, nó có thể ít hơn hoặc nhiều hơn.

Tuy nhiên, số vốn cần thiết còn tùy thuộc vào nội dung kinh doanh.

Để biết chi tiết, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia am hiểu về hoạt động kinh doanh, kế toán và luật của các công ty liên kết nước ngoài tại Việt Nam.

 


Hiroyuki Suzuki (Kinh doanh đất ở và xây dựng, Sổ sách kế toán cấp 1, tiếng Anh / tiếng Trung)

Đất ở và nhà kinh doanh xây dựng. Sau thời gian làm việc tại văn phòng kế toán lớn nhất của Nhật Bản tại Hồng Kông, anh được thành lập độc lập tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các kế toán Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ bất động sản, kế toán, thuế, kiểm toán và dịch vụ một cửa cho các công ty liên kết nước ngoài bao gồm cả các công ty Nhật Bản.