, , ,

Coca-Cola đã ra lệnh nộp thuế trễ và thuế bổ sung do trốn thuế từ cơ quan thuế Việt Nam

Coca-Cola Việt NamTừ 2007 đến 2015Anh ta đã bị ra lệnh trốn thuế bất hợp pháp trong 9 năm và phải trả tổng cộng 35,4 triệu đô la tiền thuế chậm và tiền thuế bổ sung do trốn thuế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam báo cáo rằng 57,3% số tiền này là thuế bổ sung và 35,2% là thuế chây ì. Các khoản tiền phạt khác được thêm vào, tổng cộngSố tiền là 35,4 triệu USD.

Trước tình hình đó, Cục Thuế Việt Nam đã thông báo với Coca-Cola rằng việc kiểm tra có thể được thực hiện lại và có thể tiến hành các thủ tục pháp lý.

Coca-Cola đồng ý một phần với quan điểm của Cục Thuế Việt Nam

Cô-ca Cô-la

Người phát ngôn của Coca-Cola cho biết ông đồng ý một phần với quan điểm của Cục Thuế Việt Nam, nhưng không đồng ý với kết luận của Cục Thuế. Tuy nhiên, Coca-Cola đã chỉ ra một chính sách thúc đẩy hoạt động kinh doanh tuân thủ luật pháp và các quy định.

Coca-Cola đã nộp phạt nhưng chỉ là 1,6 triệu USD, theo một quan chức tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo bộ phận này, Coca-Cola vào Việt Nam từ năm 1994 và tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số. Tính đến năm 2011, công ty báo cáo khoản lỗ lũy kế là 162,5 triệu đô la và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong số đó, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho rằng Coca-Cola là công ty có nghi vấn chuyển giá.