,

Làm thế nào để giảm chi phí kinh doanh và chi phí của các DNVVN Việt Nam

Nếu bạn là một doanh nhân Việt Nam hoặc một chủ doanh nghiệp nhỏ, chi phí của bạn thường là một gánh nặng lớn cho doanh nghiệp của bạn.

Chi phí kinh doanh là các khoản chi phí khác nhau phát sinh để hoạt động kinh doanh và không giới hạn ở chi phí trực tiếp.Ngoài ra, việc giảm chi phí là điều không thể thiếu đối với các công ty mạo hiểm để phát triển hoạt động kinh doanh của họ sang giai đoạn tiếp theo.

Chi phí chung phải được thanh toán hàng tháng và việc kinh doanh của bạn có lãi hay không không quan trọng.Thông thường, các chi phí như tiền thuê nhà, tiếp thị, quảng cáo, tiện ích, tiền lương và đồ dùng văn phòng.

Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc giải phóng dòng tiền mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của mình, thì đây là một số mẹo giúp bạn giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ của mình ở Việt Nam.

Cải thiện giao tiếp trong kinh doanh của Việt Nam

Giao tiếp nội bộ hiệu quả và các cuộc họp kéo dài có thể gây lãng phí nguồn tài chính đáng kể.

Xác định rõ ràng chương trình và mục tiêu của cuộc họp có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Giao tiếp với người Việt Nam cũng rất cần thiết để tiến hành kinh doanh tại Việt Nam.

Nếu cần thời gian để giao tiếp với người Việt Nam, điều quan trọng là giao tiếp với từng công ty, chẳng hạn như hướng dẫn công việc dựa trên trò chuyện và thuê người Việt Nam có thể nói tiếng Nhật.

Eco cũng quan trọng trong kinh doanh của Việt Nam

Sinh thái là một từ khóa quan trọng trong việc tiến hành kinh doanh.

Các doanh nghiệp thân thiện với môi trường không chỉ nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) mà còn cải thiện văn hóa doanh nghiệp.

Ví dụ, chuyển sang sử dụng đèn LED, không dùng giấy, tiết kiệm nước, giảm chất thải, nơi làm việc theo môi trường từ xa với nhân viên, v.v. có thể dẫn đến giảm chi phí khác nhau theo quan điểm sinh thái.

Trong kinh doanh của Việt Nam, trước hết phải hiểu tình hình tài chính

Đảm bảo kinh doanh tại Việt NamChuẩn mực kế toán việt namĐiều quan trọng là phải hiểu tình hình tài chính.

Nếu bạn thực hiện các biện pháp giảm chi phí, bạn cần phải hiểu loại giảm chi phí nào bạn có trước và sau khi thực hiện chúng, cũng như tác động đến lợi nhuận của bạn.

Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính cung cấp thông tin về các chi phí hữu ích như tiền thuê văn phòng, điện, in ấn, v.v., cũng như các chi phí trực tiếp như dịch vụ và sản phẩm của công ty.

Đó là một biện pháp quan trọng để giảm chi phí cho các nhà quản lý để hiểu chính xác những loại thay đổi và thay đổi đã xảy ra trong mỗi tài khoản so với tháng trước.

Trong lĩnh vực kinh doanh của Việt Nam, gia công phần mềm

Kế toán, luật, các sắc lệnh khác nhau của chính phủ và các quy tắc kinh doanh thay đổi hàng ngày.

Trong một môi trường kinh doanh như vậy, và thậm chí còn xa lạ hơn ở nước ngoài như Việt Nam, việc tận dụng tốt nguồn nhân lực bên ngoài càng quan trọng hơn.

Gia công phần mềm cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như kế toán, thuế và trả lương, và bằng cách sử dụng tốt các dịch vụ này, bạn có thể cung cấp vốn nhân lực cho các doanh nghiệp có lãi.


Hiroyuki Suzuki (Kinh doanh đất ở và xây dựng, Sổ sách kế toán cấp 1, tiếng Anh / tiếng Trung)

Đất ở và nhà kinh doanh xây dựng. Sau thời gian làm việc tại văn phòng kế toán lớn nhất của Nhật Bản tại Hồng Kông, anh được thành lập độc lập tại Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các kế toán Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ bất động sản, kế toán, thuế, kiểm toán và dịch vụ một cửa cho các công ty liên kết nước ngoài bao gồm cả các công ty Nhật Bản.